[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]
Nhà sàn dành cho những người yêu cầu nhà cột to, gầm cao, gỗ tốt đây
Nhà sàn lim 100m2, 100m2 ván lim, rui mè liền 160m2 lim, côtj , kẻ, qoái giang, khung đố cầu thang toàn bộ bằng lim xanh thanh hoá. Cột chính vanh 110, cột hiên vanh 100 . Nhà kẻ chuẩn nhà sàn dân tộc thiết kế theo phong cách hiện đại
Liên hệ 0985007111

[/tomtat]
[mota]

[/mota]

BACK TO TOP
Chát trực tuyến