[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]
Nhà sàn dành cho những người yêu cầu nhà cột to, gầm cao, gỗ tốt.
Nhà sàn lim 100m2. 100m2 ván lim, rui mè liền 160m2 lim, cột, kẻ, quái giang, khung đố cầu thang toàn bộ bằng lim xanh thanh hóa. Cột chính vanh 110, cột hiên vanh100. Nhà kẻ chuẩn nhà sàn dân tộc thiết kế theo phong cách hiện đại.
Liên hệ: 0985 007 111
[/tomtat]
[mota]
[/mota]

BACK TO TOP
Chát trực tuyến